Educație

Educația este arca unei societăţi prospere, motiv pentru care Fundaţia Proinvest are ca obiectiv sprijinirea şi motivarea tinerilor pentru a-și atinge potențialul în activitatea educațională și extracurriculară.

Misiune

Vom consolida stâlpul de rezistență cel mai de preț al comunității, susţinând atât educaţia formală – dezvoltarea sistemului de învăţământ românesc, dar și educaţia informală – prin implementarea de ateliere educaţionale. 

Întrucât lipsa accesului la educaţie reduce drastic şansele copiilor de a-şi crea un drum lin în viaţa de adult, ne propunem ca prin proiectele implementate sau finanțate să diminuăm rata de abandon şcolar.